bnr

מבחנות מוכנות ל - COD תוצרת Hach

מבחנות מוכנות דגם (Test N' Tube™ (TNT עם כמות מדויקת של ראגנט לביצוע בדיקות COD, בשיטת עיכול בתרמוראקטור – בשטח ובמעבדה.

  • חבילות של 25 מבחנות מוכנות לשימוש – בפוטמטרים של Lovibond ו – Hach.
  • בטיחות מרבית (אין צורך למנן ראגנטים מסוכנים וקורוזיביים – הכל כבר במבחנה)
  • טווחי מדידה רחבים.
  • ביצוע בדיקות COD מדויקות, ברגישות גבוהה.
  • נוחות מרבית.
  • שימוש בראגנטיים אלה לביצוע בדיקות COD, מאושר על ידי ה USEPA – למדידת שפכים בשיטת 8000 של Hach.

המבחנות המוכנות מהוות מערכת סגורה ובתוכן מתבצע כל תהליך בדיקת ה – COD, החל מעיכול הדוגמה ועד המדידה בפוטומטר.

מבחנות מוכנות ל- Test N' Tube™ CO טווח 150-3 מג

מבחנות מוכנות ל‑ Test N' Tube™ CO טווח 150‑3 מג"ל

מק"ט: 21258-25
תוצרת Hach
מבחנות מוכנות ל- Test N' Tube™ COD טווח 1500-20 מג

מבחנות מוכנות ל‑ Test N' Tube™ COD טווח 1500‑20 מג"ל

מק"ט: 21259-25
תוצרת Hach
מבחנות מוכנות ל- Test N' Tube™ COD טווח 15,000-200 מג

מבחנות מוכנות ל‑ Test N' Tube™ COD טווח 15,000‑200 מג"ל

מק"ט: 24159-25
תוצרת Hach
מדידות איכות מים
משאבות מינון
poplogin