bnr

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™FilmTec

ממברנות RO מדגמי FilmTec ומתוצרת DuPont ידועות בחוסן המבני, בעמידותן הגבוהה וכתוצאה מכך מאמינות מתמשכת. היישומים העיקריים הינם הפקת מי שתייה וייצור מי תעשייה באיכויות שונות. הדגמים המוצעים נבחרו על ידינו כך שיתאימו למגוון רחב של מתקני RO בעלות אטרקטיבית.

FilmTec™ BW30HR-440

FilmTec™ BW30HR‑440

מק"ט: FMRBW3HR44
ממברנת אוסמוזה הפוכה ''8 לדחיית מלחים גבוהה בתפוקה מרבית.
FilmTec™ BW30-400/34

FilmTec™ BW30‑400/34

מק"ט: FMRBW30434
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בעמידות מוגברת.
FilmTec™ BW30-400

FilmTec™ BW30‑400

מק"ט: FMRBW30400
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה באמינות מרבית.
FilmTec™ BW30-365

FilmTec™ BW30‑365

מק"ט: FMRBW30365
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לעמידות עקבית בעלות נמוכה.
FilmTec™ Eco Pro-440

FilmTec™ Eco Pro‑440

מק"ט: FMRECOPR44
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בלחץ נמוך ובתפוקה מרבית.
FilmTec™ Eco Pro-400

FilmTec™ Eco Pro‑400

מק"ט: FMRECOPR40
ממברנות אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בלחץ נמוך ובעמידות מוגברת.
FilmTec™ Fortilife™ CR100

FilmTec™ Fortilife™ CR100

מק"ט: FMRFCR100
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה במפל לחץ נמוך ובעמידות מרבית.
FilmTec™ LC HR-4040

FilmTec™ LC HR‑4040

מק"ט: FMRLCHR4040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 לדחיית מלחים גבוהה בתפוקה מרבית.
FilmTec™ LC LE-4040

FilmTec™ LC LE‑4040

מק"ט: FMRLCLE4040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 ללחץ נמוך.
FilmTec™ BW30-4040

FilmTec™ BW30‑4040

מק"ט: FMRBW304040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 לדחיית מלחים גבוהה בעמידות מוגברת.
FilmTec™ BW30-2540

FilmTec™ BW30‑2540

מק"ט: FMRBW302540
ממברנת אוסמוזה הפוכה ''2.5 בדחיית מלחים גבוהה.
FilmTec™ XLE-2540

FilmTec™ XLE‑2540

מק"ט: FMRXLE2540
ממברנת אוסמוזה הפוכה "2.5 ללחץ נמוך.
FilmTec™ HSRO-390-FF

FilmTec™ HSRO‑390‑FF

מק"ט: FMRHSRO39FF
ממברנה סניטרית "8 לחיטוי במים חמים.
FilmTec™ HSRO-4040-FF

FilmTec™ HSRO‑4040‑FF

מק"ט: FMRHSRO44FF
ממברנה סניטרית "4 לחיטוי במים חמים.
FilmTec™ SW30XLE-440

FilmTec™ SW30XLE‑440

מק"ט: FSW3XLE440
ממברנות אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בתפוקה מרבית.
FilmTec™ SW30HRLE-400

FilmTec™ SW30HRLE‑400

מק"ט: FSW3HRLE40
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 למי ים בדחיית מלחים גבוהה וצריכת אנרגיה נמוכה.
FilmTec™ SW30HRLE-4040

FilmTec™ SW30HRLE‑4040

מק"ט: FSW3HRLE44
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 למי ים בדחיית מלחים גבוהה וצריכת אנרגיה נמוכה.
ממברנות
מדידות איכות מים
poplogin