bnr

מערכת מושלמת לבדיקות COD תוצרת Lovibond

מערכת מעבדתית לביצוע בדיקות COD דגם COD setup MD100 COD VARIO, תוצרת חברת Lovibond גרמניה.

המערכת מסופקת במארז מושלם הכולל את כל הדרוש לביצוע בדיקות COD, לעבודה נוחה במעבדה ובשטח.

יתרונות:

  • שימוש במבחנות COD מוכנות , תואמות HACH
להמשך קריאה

  • ניטרול השפעת כלורידים עד 1000 מג"ל בתחומים הנמוך והבינוני ועד 10,000 מג"ל בתחום הגבוה.
  • 3 טווחי מדידה: נמוך 0-150 מג"ל, בינוני 0-1,500 מג"ל, וגבוה 0-15,000 מג"ל.
  • ערכת בדיקת COD מסופקת מוכנה לשימוש מיידי.
  • תאריך ושעון פנימיים.
  • אוגר נתונים פנימי.
  • ממשק IR להעברת נתונים למחשב או מדפסת.

שימושים עיקריים כוללים שפכים וקולחים מוניציפליים ותעשייתיים.

סגירה
מערכת COD Setup MD100 COD VARIO

מערכת COD Setup MD100 COD VARIO

מק"ט: 276130
מערכת למדידת COD הכוללת פוטומטר ותרמוראקטור, תוצרת Lovibond
ממברנות
פתרונות מקצועיים למדידה
poplogin