bnr

מדי ספיקה רוטמטרים - חיבורי הברגות

מד ספיקה מסוג רוטמטר המיועד להתקנה בקו אנכי. היחידה כוללת מצוף ABS ללא מיגנוט. הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד "1. חומר מבנה השפורפרת הינו AS וקצוות החיבור הינם מ- PVC. הדגמים מתאימים לשימוש תעשייתי במים ובטמפרטורה מירבית של  60ºC.

מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/ש LZT-15S02S

מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/ש LZT‑15S02S

מק"ט: LZT-15S02S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 60 ליטר/ש LZT-15S06S

מד ספיקה רוטמטר 60 ליטר/ש LZT‑15S06S

מק"ט: LZT-15S06S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 100 ליטר/ש LZT-15S10S

מד ספיקה רוטמטר 100 ליטר/ש LZT‑15S10S

מק"ט: LZT-15S10S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 160 ליטר/ש LZT-15S16S

מד ספיקה רוטמטר 160 ליטר/ש LZT‑15S16S

מק"ט: LZT-15S16S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/ש LZT-15S25S

מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/ש LZT‑15S25S

מק"ט: LZT-15S25S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC
מד ספיקה רוטמטר 600 ליטר/ש LZT-15S60S

מד ספיקה רוטמטר 600 ליטר/ש LZT‑15S60S

מק"ט: LZT-15S60S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 1000 ליטר/ש LZT-25S10S

מד ספיקה רוטמטר 1000 ליטר/ש LZT‑25S10S

מק"ט: LZT-25S10S
עם חצאי רקורד "3/4 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 1600 ליטר/ש LZT-25S16S

מד ספיקה רוטמטר 1600 ליטר/ש LZT‑25S16S

מק"ט: LZT-25S16S
עם חצאי רקורד "3/4 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 4000 ליטר/ש LZT-32S04S

מד ספיקה רוטמטר 4000 ליטר/ש LZT‑32S04S

מק"ט: LZT-32S04S
עם חצאי רקורד "1 PVC - חיבורי הברגות
מד ספיקה רוטמטר 6000 ליטר/ש LZT-32S06S

מד ספיקה רוטמטר 6000 ליטר/ש LZT‑32S06S

מק"ט: LZT-32S06S
עם חצאי רקורד "1 PVC - חיבורי הברגות
פתרונות מקצועיים למדידה
Banner_Chemviron
poplogin